Zverejnený dokument 16Csp/76/2024 - oznámenie o VVR - podpísané pečaťou