Zverejnený dokument Verejná vyhláščka - OÚ Zvolen - pozemkový odbor