Zverejnený dokument Denné hlásenie 15. 05.2024 Rozpis prác KPB ZOP 2023-24