Zverejnený dokument pozvánka MZ 25.09.2019

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Štúrovo
Zverejnené od:
12.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Štúrovo
Zverejnené do:
26.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
pozvánka MZ 25.09.2019
Anotácia dokumentu:
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
pozvánka MZ 25.09.2019.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 70,49 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.