Zverejnený dokument Oznámenie - Správne konanie deratizácia 2021 10