Zverejnený dokument Oznámenie o doručení písomnosti

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Považská Bystrica
Zverejnené od:
17.09.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Považská Bystrica
Zverejnené do:
02.10.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti Martin Kováč
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
55581.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 169,04 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.