Zverejnený dokument Obnova obalových konštrukcií bytového domu Húskova 73, 75, 77, 79, Košice

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
08.01.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
03.02.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obnova obalových konštrukcií bytového domu Húskova 73, 75, 77, 79, Košice
Anotácia dokumentu:
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu Húskova 73, 75, 77, 79, Košice „ - zmena dokončenej stavby bytového domu súp.č. 1293 na pozemku parc. č. 2774, kat. úz. Grunt, Húskova ulica č. 73, 75, 77 a 79 v Košiciach, spočívajúca v stavebných úpravách
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
mk_sbd_ii_huskova_73_79_2018_kr.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 569,43 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.