Zverejnený dokument Územný plán obce Seňa – Zmeny a doplnky 04

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
15.05.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
14.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Územný plán obce Seňa – Zmeny a doplnky 04
Anotácia dokumentu:
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 14.05.2019 bol Mestu Košice ako dotknutej obci doručený „Rozsah hodnotenia“ strategického dokumentu: „Územný plán obce Seňa – Zmeny a doplnky 04“
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota

Dokument neobsahuje žiadnu prílohu