Zverejnený dokument Návrh programového rozpočtu na rok 2024