Zverejnený dokument 26Csp/57/2023 - oznámenie o VVR, T: 12.9.2023 - podpísané pečaťou