Zverejnený dokument Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občana

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Žarnovica
Zverejnené od:
12.02.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Žarnovica
Zverejnené do:
27.02.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občana
Anotácia dokumentu:
Mesto Žarnovica zverejňuje Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občana - Jozef Ilčík.
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
Zrusenie_TP.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 230,82 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.