Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Number of found documents: 19

Published on official board:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Published from:
20.08.2020
Registry symbol:
Documents author:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Rozhodnutie - verejná vyhláška - úprava
Document abstract:
Rozhodnutie - verejná vyhláška - úprava rozhodnutia č. RÚVZ /2020/4034-002 z dôvodu doplnenia terminológie zariadenia spoločného stravovania a oprava technickej chyby
Published on official board:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Published from:
25.06.2019
Registry symbol:
Documents author:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Published to:
Registry case:
Name of official document:
VV- Upovedomenie o pokračovaní správneho konania
Document abstract:
Published on official board:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Published from:
15.02.2019
Registry symbol:
Documents author:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Upovedomenie o začatí správneho konania
Document abstract:
Published on official board:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Published from:
13.02.2019
Registry symbol:
Documents author:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Upovedomenie o začatí správneho konania
Document abstract:
Published on official board:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Published from:
24.10.2018
Registry symbol:
Documents author:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Verejná vyhláška
Document abstract:
Published on official board:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Published from:
09.01.2017
Registry symbol:
Documents author:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Verejná vyhláška
Document abstract:
Published on official board:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Published from:
07.09.2016
Registry symbol:
Documents author:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Published to:
Registry case:
Name of official document:
verejná vyhláška
Document abstract:
Published on official board:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Published from:
01.08.2016
Registry symbol:
Documents author:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Published to:
Registry case:
Name of official document:
verejná vyhláška
Document abstract:
Published on official board:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Published from:
01.08.2016
Registry symbol:
Documents author:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Published to:
Registry case:
Name of official document:
verejná vyhláška
Document abstract:
Published on official board:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Published from:
28.07.2016
Registry symbol:
Documents author:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Published to:
Registry case:
Name of official document:
verejná vyhláška
Document abstract:
«12»