Published document Verejná vyhláška - oznámenie vlastníkom poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri Brezová - pole!