Published document Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotr