Published document Návrh VZN - zrušovacie financovanie škôl