Published document BR-6Cb/6/2023 - Verejné vyhlásenie rozsudku - podpísané pečaťou