Published document Upovedomenie a výzva dotknutej verejnosti

Published on official board:
Slovenská inšpekcia životného prostredia - ústredie
Published from:
13.08.2019
Registry symbol:
Documents author:
Slovenská inšpekcia životného prostredia - ústredie
Published to:
11.09.2019
Registry case:
351/37/2019/Sob-28878/2019/IP
Name of official document:
Upovedomenie a výzva dotknutej verejnosti
Document type:
Elektronický úradný dokument
Document abstract:
Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku Výroba farmaceutických surovín, intermediátov, liečiv (API), liekov a špeciálnych čistých chemikálií, a výzva dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania a dotknutej verejnosti a verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania. Predmetom integrovaného povolenia je určenie podmienok na vykonávanie činnosti v prevádzke, s cieľom zaručiť účinnú integrovanú ochranu a udržanie noriem kvality životného prostredia“, nové IP.
Checksum
Checksum is calculated using SHA512 and can be used to verify a downloaded attachment. A canonicalization of the XML document must be done before checksum calculation.
Canonicalization
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Type
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Value
Alternative publication type:
Verejná vyhláška
Date of alternative publication start:
Date of alternative publication end:
Attachment name:
Mikrochem_konanie_o_IP.pdf
Type and size:
file icon: application/pdf 984.23 kB
Checksum is calculated using SHA512 and can be used to verify a downloaded attachment.