Published document Oznámenie výsledku vybavenia petície PE/2019/1