Published document Verejná vyhláška - oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN Nováky