Published document Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Published on official board:
Mestská časť Košice - Sever
Published from:
14.08.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mestská časť Košice - Sever
Published to:
06.09.2019
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Document abstract:
Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 08.08.2019 trvalý pobyt občanom: Alexandra Balážik, nar. 31.07.1978, Šimon Balážik, nar. 26.09.2014, Alexandra Pigulová, nar. 09.12.2003. Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever.  Vyvesené: 08.08.2019 Zvesené: 23.08.2019
Checksum
Checksum is calculated using SHA512 and can be used to verify a downloaded attachment. A canonicalization of the XML document must be done before checksum calculation.
Canonicalization
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Type
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Value

Document does not contain attachments