Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 19

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Zverejnené od:
20.08.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rozhodnutie - verejná vyhláška - úprava
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie - verejná vyhláška - úprava rozhodnutia č. RÚVZ /2020/4034-002 z dôvodu doplnenia terminológie zariadenia spoločného stravovania a oprava technickej chyby
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Zverejnené od:
25.06.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
VV- Upovedomenie o pokračovaní správneho konania
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Zverejnené od:
15.02.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Upovedomenie o začatí správneho konania
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Zverejnené od:
13.02.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Upovedomenie o začatí správneho konania
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Zverejnené od:
24.10.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Zverejnené od:
09.01.2017
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Zverejnené od:
07.09.2016
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Zverejnené od:
01.08.2016
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Zverejnené od:
01.08.2016
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Zverejnené od:
28.07.2016
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
«12»