Zverejnený dokument Postup pri zriaďovaní zariadenia pre deti a mládež