Zverejnený dokument Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa