Zverejnený dokument Mesto Nová Baňa vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž n