Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 29

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Trenčiansky samosprávny kraj
Zverejnené od:
10.05.2022
Registratúrna značka:
TB 10
Autor dokumentov:
Trenčiansky samosprávny kraj
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
TSK/2022/05812
Názov dokumentu:
Petícia občanov za dopravné obmedzenie (mimo dopravnej obsluhy) na moste č. M601/1866-001, cesta č. 1866, vstup do obce Drietoma – časť Brúsne pre vozidlá nad 7,5 tony celkovej hmotnosti
Anotácia dokumentu:
Pod petíciou podpísaní občania žiadajú o riešenie zlého technického stavu mostného telesa č. M601 na ceste č. 1866 pred vstupom do obce Drietoma – časť Brúsne a obmedzenie nákladnej dopravy mimo vozidiel dopravnej obsluhy v rozsahu do 7,5 tony až do realizácie opravy mosta.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Trenčiansky samosprávny kraj
Zverejnené od:
22.12.2021
Registratúrna značka:
TB 10
Autor dokumentov:
Trenčiansky samosprávny kraj
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
TSK/2021/08488
Názov dokumentu:
Oznámenie výsledku vybavenia petície PE/2021/2
Anotácia dokumentu:
Petícia občanov za obsadenie obvodu všeobecnej ambulantnej starostlivosti o deti a dorast v meste Brezová pod Bradlom
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Trenčiansky samosprávny kraj
Zverejnené od:
10.09.2021
Registratúrna značka:
TB 10
Autor dokumentov:
Trenčiansky samosprávny kraj
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
TSK/2021/06974
Názov dokumentu:
Oznámenie výsledku vybavenia petície PE/2021/1
Anotácia dokumentu:
Petícia občianky mesta Považská Bystrica, mestská časť Milochov, - Upresnenie požiadaviek petičného výboru pri uskutočňovaní stavby ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod., - I. etapa“ v Hornom Milochove k Petícii za opatrenia pri uskutočnení stavby „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod., - I. etapa“ v Hornom Milochove zo dňa 08.12.2017.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Trenčiansky samosprávny kraj
Zverejnené od:
03.11.2020
Registratúrna značka:
TB 10
Autor dokumentov:
Trenčiansky samosprávny kraj
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
TSK/2020/08346
Názov dokumentu:
Oznámenie výsledku vybavenia petície PE/2020/2
Anotácia dokumentu:
Petícia občanov mesta Prievidza bývajúcich na Ulici K. Kuzmányho v Prievidzi, ktorí žiadajú, aby kaviareň na Ulici energetikov v Prievidzi mala len dennú prevádzku a aby sa vo večerných hodinách nekonali žiadne svadby ani iné akcie.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Trenčiansky samosprávny kraj
Zverejnené od:
03.03.2020
Registratúrna značka:
TB 10
Autor dokumentov:
Trenčiansky samosprávny kraj
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
TSK/2020/04426
Názov dokumentu:
Oznámenie výsledku vybavenia petície PE/2020/1
Anotácia dokumentu:
Petícia za obnovenie vlakového spojenia Prievidza – Nitrianske Pravno
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Trenčiansky samosprávny kraj
Zverejnené od:
24.10.2019
Registratúrna značka:
TB 10
Autor dokumentov:
Trenčiansky samosprávny kraj
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
TSK/2019/08040
Názov dokumentu:
Oznámenie výsledku vybavenia petície PE/2019/4
Anotácia dokumentu:
Petícia za zmenu cestovného poriadku.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Trenčiansky samosprávny kraj
Zverejnené od:
16.08.2019
Registratúrna značka:
TB 10
Autor dokumentov:
Trenčiansky samosprávny kraj
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
TSK/2019/06779
Názov dokumentu:
Oznámenie výsledku vybavenia petície PE/2019/3
Anotácia dokumentu:
Petícia za opravu krajníc cesty II. triedy 507 v časti nad priepustom rigolu potoka a tým zrealizovanie bezpečného prechodu k zastávke autobusu a rodinným domom v časti obce Dulov - Nová Ves.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Trenčiansky samosprávny kraj
Zverejnené od:
23.07.2019
Registratúrna značka:
TB 10
Autor dokumentov:
Trenčiansky samosprávny kraj
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
TSK/2019/06084
Názov dokumentu:
Oznámenie výsledku vybavenia petície PE/2019/2
Anotácia dokumentu:
Petícia za opravu cesty III/507026 (m. č. Ľuborča - m. č. Tr. Závada), rozšírenie mosta.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Trenčiansky samosprávny kraj
Zverejnené od:
05.06.2019
Registratúrna značka:
TB 10
Autor dokumentov:
Trenčiansky samosprávny kraj
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
TSK/2019/05655
Názov dokumentu:
Oznámenie výsledku vybavenia petície PE/2019/1
Anotácia dokumentu:
Petícia Za obnovenie zastávky vlaku č. 5430 v obci Dolné Naštice a posilnenie spojenia na trase Chynorany – Trenčín a späť.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Trenčiansky samosprávny kraj
Zverejnené od:
05.06.2019
Registratúrna značka:
TB 10
Autor dokumentov:
Trenčiansky samosprávny kraj
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
TSK/2019/02911
Názov dokumentu:
Oznámenie výsledku vybavenia petície PE/2018/8
Anotácia dokumentu:
Petícia primárov NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach týkajúca sa nového Nemocničného informačného systému firmy Stapro.
«123»