Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 8

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
Zverejnené od:
15.01.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Postup pri zriaďovaní zariadenia pre deti a mládež
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
Zverejnené od:
10.01.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
Zverejnené od:
10.01.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Inf. o výskyte vírusovej pneumónie – koronavírus
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
Zverejnené od:
23.12.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
ŽIADOSŤ o vydanie rozhodnutia/záväzného stanoviska
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
Zverejnené od:
23.12.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Vzory dokumentov a postupov
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
Zverejnené od:
18.12.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Očkovací kalendár sa od budúceho roka upraví
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
Zverejnené od:
17.12.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Začnite na Vianoce zdravšie jesť
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
Zverejnené od:
28.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Svetový deň boja proti AIDS
Anotácia dokumentu:
Svetový deň boja proti AIDS: Anonymné vyšetrenie anti - HIV protilátok ponúkajú aj regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR
«1»