Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 11

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Kecerovce (OVM)
Zverejnené od:
14.02.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Kecerovce (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh - záverečný účet za rok 2021 obce Kecerovce
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Kecerovce (OVM)
Zverejnené od:
30.11.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Kecerovce (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Schválený rozpočet na roky 2022, 2023, 2024
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Kecerovce (OVM)
Zverejnené od:
02.12.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Kecerovce (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Programový rozpočet obce Kecerovce na rok 2021
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Kecerovce (OVM)
Zverejnené od:
02.12.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Kecerovce (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Schválený rozpočet na obd. 2021 - 2023 - podrobný
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Kecerovce (OVM)
Zverejnené od:
02.12.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Kecerovce (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Schválený rozpočet na obdobie 2021 2022 2023
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Kecerovce
Zverejnené od:
08.10.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Kecerovce
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
VZN č. 6/2020 o záväznej časti Územného plánu obce
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Kecerovce
Zverejnené od:
07.07.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Kecerovce
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
VZN - výška príspevku, náklady v šk. zariadení
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Kecerovce
Zverejnené od:
11.05.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Kecerovce
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Záverečný účet obce k 31.12.2019
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Kecerovce
Zverejnené od:
05.03.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Kecerovce
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh - Záverečný účet obce Kecerovce za rok 2019
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Kecerovce
Zverejnené od:
08.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Kecerovce
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh rozpočtu na roky 2020 2021 2022
Anotácia dokumentu:
«12»