Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 3

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Kecerovce
Zverejnené od:
10.02.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Kecerovce
Zverejnené do:
10.03.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie - Územný plán - zmeny a doplnky 01
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Kecerovce
Zverejnené od:
08.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Kecerovce
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh rozpočtu na roky 2020 2021 2022
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Kecerovce
Zverejnené od:
06.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Kecerovce
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
Anotácia dokumentu:
Informácie pre voliča
«1»