Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 5

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta
Zverejnené od:
30.10.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Vyhlášky ÚVZSR uverejnené vo Vestníku vlády SR
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta
Zverejnené od:
29.10.2020
Registratúrna značka:
AA/2020/01675/07600
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Opatrenia RÚVZGA pre DSS Košúty
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta
Zverejnené od:
12.10.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Opatrenia RÚVZGA - účinné od 09.10.2020
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta
Zverejnené od:
30.09.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Opatrenie RÚVZ Galanta pri ohrození verejného zdra
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta
Zverejnené od:
10.03.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rozhodnutie ÚVZ SR o nariadení karanténneho opatre
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia
«1»