Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 37

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené od:
28.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené do:
23.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
DODATOK Č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mest
Anotácia dokumentu:
DODATOK Č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nová Baňa č. 3/2021 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené od:
07.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené do:
05.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mes
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené od:
07.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené do:
05.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mes
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené od:
07.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené do:
05.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mes
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené od:
07.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené do:
05.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zverejnenie zámeru previesť - zameniť nehnuteľný m
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie zámeru previesť - zameniť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené od:
07.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené do:
05.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Záznam z vyhodnotenia predloženého návrhu k zverej
Anotácia dokumentu:
Záznam z vyhodnotenia predloženého návrhu k zverejnenej obchodnej verejnej súťaži mesta
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené od:
07.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené do:
05.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mes
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené od:
07.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené do:
05.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mes
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené od:
07.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené do:
05.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mes
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené od:
07.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené do:
05.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mes
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
«1234»